Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Aktualności

Targi Edukacyjne "Bialski GPS na edukację i zawód" 25.04.2017

„Bialski GPS na edukację i zawód"

 

Dnia 25.04.2017r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód". Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów wystąpił kabaret „Nieśmiesznie – Śmieszni” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (gospodarzy imprezy). Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk powitała wszystkich zebranych i poprosiła wiceprezydenta miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka o oficjalne otwarcie Targów Edukacyjnych. Po oficjalnym otwarciu Targów Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół ponadgimnazjalnych, życząc wszystkim udanej imprezy. Następnie zabrała głos Pani Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty w Białej Podlaskiej. Powitała zebranych i zapraszała wszystkich do zapoznania się z ofertą przybyłych szkół. Wśród gości była również Pani Anna Żytkowska Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Białej Podlaskiej, Pan Karol Sudewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Biała Podlaska oraz dyrektorzy prezentujących się szkół i placówek.

Otwarcie imprezy uświetniło wniesienie tortu wykonanego przez gospodarzy Targów. Tort został pokrojony i rozdany uczestnikom imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe, Bursa szkolna oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych.

Szkoły prezentowały się w sali widowiskowej, natomiast stoiska były zlokalizowane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia całej szkoły. Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 630 gimnazjalistów wraz z opiekunami z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.