Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Uczeń zdolny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej informuje, iż prowadzi zapisy do programu pracy z uczniem zdolnym „Bądź mistrzem”. Zgłoszeń zainteresowanych „uczniów zdolnych” prosimy dokonywać drogą telefoniczną lub osobiście

Tel.   (83) 341-64-36

 (83) 341-64-37

 (83) 343-37-26

Program został przygotowany z myślą o uczniach wyróżniających się ponadprzeciętnymi zdolnościami, talentami. Zajęcia wspomagają rozwój przyswajania wiedzy, zgodnie z poziomem rozwoju intelektualnego, poziomem zdolności i uzdolnień. Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwijanie, wspomaganie i ukierunkowanie zdolności dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.

Program będzie realizowany systematycznie w ciągu edukacji szkolnej uczniów na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Waryńskiego 3 w Białej Podlaskiej. Spotkania będą organizowane jeden raz w tygodniu przez 1 godzinę zegarową.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: mgr Anna Śladewska (pedagog).

Zapraszamy wszystkich chętnych „uczniów zdolnych”do wzięcia udziału w programie.

Usprawnianie technik uczenia się

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej zaprasza uczniów szkół do udziału w „Programie usprawniania technik uczenia się”.

Program adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas III gimnazjum. Podstawowym celem programu jest: Poprawa i rozwój umiejętności poznawczych oraz pamięci. Program składa się z 10 - 12 spotkań, czas trwania każdego spotkania wynosi 1,5 godz. Częstotliwość spotkań – jeden raz w tygodniu. Wielkość grupy 10 – 20 os. Uczestnicy programu zapoznają się z różnorodnymi metodami ułatwiającymi uczenie się poprzez aktywny udział w zajęciach oraz nabędą umiejętności samodzielnego wykorzystywania poznanych metod w codziennej nauce.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Istnieje również możliwość realizacji zajęć na terenie szkół. Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt z prowadzącymi zajęcia lub z sekretariatem Poradni.

Tel.   (83) 343-37-26

 (83) 341-64-36

 (83) 341-64-37

Osoby odpowiedzialne za realizację programu: mgr Izabela Wojtaszek-Prystupa (psycholog), mgr Justyna Prokocka-Kasjaniuk (pedagog).

Rozwijanie myślenia matematycznego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej  informuje, iż prowadzi zapisy do programu „Rozwijanie myślenia matematycznego u uczniów w młodszym wieku szkolnym”

Zgłoszeń zainteresowanych uczniów prosimy dokonywać drogą telefoniczną (83) 341-64-36; (83) 341-64-37; (83) 343-37-26 lub osobiście  (Biała Podlaska, ul. Waryńskiego 3).

Program został opracowany z myślą o uczniach klas I – III, którzy pragną rozwijać myślenie matematyczne, pogłębiać swoje zainteresowanie matematyką oraz rozbudzać pozytywne emocje w stosunku do matematyki.  Uczestniczyć w nim mogą dzieci o różnych możliwościach i ocenach z tego przedmiotu. Głównym celem programu, jak wskazuje to nazwa, jest rozwijanie myślenia matematycznego, czyli stwarzanie takich sytuacji zadaniowych, w których dzieci będą mogły samodzielnie myśleć matematycznie oraz znajdować różne sposoby rozwiązania tego samego zadania.

Program będzie realizowany na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Spotkania będą organizowane jeden raz w tygodniu przez jedną godzinę zegarową.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: mgr Halina Plecha (pedagog).

Metoda dobrego startu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej informuje, iż prowadzi zapisy na zajęcia „Metodą Dobrego Startu” M. Bogdanowicz w grupie dzieci 5-6 letnich (klasy „0”).

Zgłoszeń zainteresowanych rodziców dzieci prosimy dokonywać drogą telefoniczną lub osobiście.

Tel.   (83) 341-64-36

 (83) 341-64-37

 (83) 343-37-26

Głównym założeniem zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenia „Metodą Dobrego Startu” są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

Zajęcia będą realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. Spotkania będą się odbywały jeden raz w tygodniu.

Osoba odpowiedzialna za realizację programu: mgr Sylwia Łukijaniuk (psycholog).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!