Telefony
83 341 64 37 oraz 83 341 64 36
E-mail
pppbp@op.pl

Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 8:00 - 18:00

Aktualności

Targi Edukacyjne "Bialski GPS na edukację i zawód" 28.04.2016

„Bialski GPS na edukację i zawód”

Dnia 28 maja 2016r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód”. Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem  Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w hali sportowej IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów odbył się występ zespołu muzycznego „YELO” IV LO.  Prowadzący imprezę uczniowie IV LO przywitali wszystkich zebranych i zachęcili zgromadzoną młodzież do aktywnego udziału.

Oficjalnego otwarcia Targów Edukacyjnych 2016r. Dokonał Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk. Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół. Podkreślił znaczenie nauki w szkołach zawodowych i technikach, zwrócił uwagę na zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne zawody. Docenił także ofertę i wysoki poziom nauczania bialskich szkół średnich.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk podziękowała Prezydentowi Miasta za osobisty udział, uroczyste otwarcie Targów i objęcie tego przedsięwzięcia Honorowym Patronatem. Przywitała wszystkich zebranych gości i uczestników Targów. Podziękowała również Panu Stanisławowi Romanowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej za udostępnienie obiektu i współpracę przy organizacji Targów. Pan Dyrektor również przywitał zebranych i życzył wszystkim udanej imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe  oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych. Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk odwiedził wszystkie stoiska wystawiennicze. Rozmawiał z młodzieżą oraz opiekunami.

Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Własne stoisko miała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - organizator przedsięwzięcia. Przy stoisku gimnazjaliści zapoznawali się z najnowszą ofertą placówki. Poradnia pomaga młodzieży w rozpoznaniu indywidualnych możliwości w zakresie dalszego kształcenia. Specjaliści proponują metody pozwalające ocenić mocne i słabe strony ucznia. Udzielają wsparcia psychologicznego w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, większym niż w poprzednim roku.  Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 650 gimnazjalistów wraz z opiekunami.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.