W dniu 25 kwietnia 2019 roku odbędzie się V edycja TARGÓW EDUKACYJNYCH „Bialski GPS na edukację i zawód”.

Organizatorami tegorocznych Targów są Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Michał Litwiniuk i Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Białej Podlaskiej oraz Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej. Targi objęte są również Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska.

Adresatami tegorocznej edycji Targów są uczniowie III klas gimnazjalnych i VIII klas szkół podstawowych. Podobnie, jak w latach ubiegłych swoją ofertę edukacyjną zaprezentują szkoły i placówki publiczne i niepubliczne funkcjonujące w mieście Biała Podlaska.

Po raz pierwszy w targach uczestniczyć będą bialscy pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy w ramach współpracy z Urzędem Miasta Biała Podlaska przedstawią młodzieży swoją ofertę pracy.

Planowany program:

Cz. I – w której uczestniczyć będą uczniowie klas III gimnazjów

845 – 900 – uroczyste otwarcie Targów

900 – 1100 – prezentacje szkół  placówek

1100 – zamknięcia części pierwszej

 

Cz. II - w której uczestniczyć będą uczniowie klas VIII szkół podstawowych

1200 – 1210 – rozpoczęcie cz. II

1210 – 1400 – prezentacje szkół  placówek

1400 – zamknięcia Targów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjmuje wnioski o organizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2017/2018.

W ramach realizacji WWRD oferujemy zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, Integrację Sensoryczną oraz zajęcia z wykorzystaniem metod sensoplastyki i muzykoterapii.

Celem naszej działalności jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna zarówno dzieciom jak i młodzieży.

Pomagamy również w wyborze szkoły, studiów, a także zawodu.

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzicom oraz nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej.

Do Państwa dyspozycji są wykwalifikowani:

- psycholodzy

- pedagodzy

- logopedzi

- lekarze konsultanci

Dysponujemy również pracowniami:

- wczesnej interwencji i wspierania rozwoju

- młodzieżową i rodzinną

- rozwoju i terapii zaburzeń mowy

- zawodową

Poradnia jest czynna w godzinach 8:00 - 18:00.

W okresie wakacyjnym 8:00 - 15:00.

Do zarejestrowania się, nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zgłosić się telefonicznie (83) 341-64-36, (83) 341-64-37 lub osobiście (ul. Waryńskiego