Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Oferta dla dzieci i uczniów

w roku szkolnym 2019/2020

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

Przesiewowe badanie słuchu dla dzieci 6 letnich i starszych

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Łukowska – Almaszy

M. Abramowicz

Badania na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2

Obserwacja dzieci

wszyscy pracownicy poradni

Na terenie placówki.

3

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

A. Śladewska

J. Prokocka-Kasjaniuk

M. Łukowska-Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Szulak

A. Mąka

I. Daniluk

M. Abramowicz

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Specjalistyczne zajęcia indywidualne
z psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, rehabilitantem dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4

Diagnoza ryzyka dysleksji dla dzieci 5/6 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

 

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5

Terapia Integracji Sensorycznej

I.Daniluk

I.Wojtaszek-Prystupa

S.  Łukijaniuk

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

6

Diagnoza lateralizacji dla dzieci 5/6 letnich

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Diagnoza na terenie przedszkoli, szkół, placówek oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7

Badanie rozwoju komunikacji dzieci do 6 roku życia

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

Badania na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz placówek.

8

Preorientacja zawodowa

E. Tatarczak

Zajęcia na terenie przedszkoli.

Wsparcie merytoryczne.

9

Diagnoza integracji sensorycznej

A. Szulak

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Diagnoza na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

10

Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku 5/6 lat rozwijające myślenie matematyczne

A. Plandowska

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

11

Terapia ręki

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

Zajęcia na terenie Poradni – Psychologiczno – pedagogicznej.

12

Zajęcia metodą „Dobrego Startu” dla dzieci w wieku 5/6 lat

S. Łukijaniuk

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

13

Terapia rodziny

J. Oremczuk

E. Daczkowska

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

    14

Program zapobiegania dysleksji rozwojowej wśród dzieci 6-7-letnich

Barbara Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie poradni

 

 

 

            Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla uczniów szkół podstawowych:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Badania przesiewowe skalą ryzyka dysleksji dla dzieci 7 letnich

 

A. Śladewska

B. Wieluńska

I. Daniluk

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

 

Na terenie szkół.

 

 

2

Zajęcia dla dzieci zdolnych „Bądź Mistrzem” dla dzieci z klas I – III

A. Śladewska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Rozwijanie myślenia matematycznego dla dzieci z klas I – III

H. Plecha

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

4

Propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych i urządzeń mobilnych wśród uczniów klas I-III

A. Plandowska

Zajęcia grupowe na terenie szkoły

 

 

5

„Mistrz ortografii” – poznawanie zasad i reguł ortograficznych języka polskiego i opanowanie umiejętności stosowania ich w praktyce dla dzieci z klas IV-VIII

A.      Plandowska

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 

6

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów klas IV-VI z trudnościami w czytaniu i pisaniu

B.      Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

7

Trening pewności siebie – „Miej Pewność” dla uczniów którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej. Uczniowie klas IV - VIII

J. Prokockaa - Kasjaniuk

A. Śladewska

E. Daczkowska

M. Sumlińska

B. Wieluńska

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

8

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Szulak

I Daniluk

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

9

Terapia Integracji Sensorycznej

S. Łukijaniuk

I. Daniluk

I. Wojtaszek-Prystupa

Zajęcia indywidualne w sali Integracji Sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

10

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

E. Tatarczak

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

11

Obserwacja uczniów na terenie placówki

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Na terenie szkoły, placówki.

 

 

12

Interwencja kryzysowa i mediacja

 

E. Daczkowska

J. Oremczuk

M. Sumlińska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Na terenie szkół, placówki, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

13

„Chcę ładnie pisać” zajęcia dla uczniów z trudnościami grafomotorycznymi z klas I – III

 

A. Śladewska

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

14

„Pamięć i koncentracja” zajęcia dla uczniów mających trudności z koncentracją uwagi
z klas I-III

A. Śladewska

Zajęcia grupowe na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

15

Terapia ręki dla uczniów z klas I - III

I. Daniluk

A. Szulak

A. Plandowska

Zajęcia indywidualne na terenie  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

16

Zagrożenia internetowe – cyberprzemoc dla uczniów z klas IV - VIII

E. Tatarczak   

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkoły.

 

 

17

Badanie słuchu „Słyszę”

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

O. Drozd

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

18

Badanie mowy

 

M. Łukowska - Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

M. Abramowicz

 

Badania indywidualne na terenie szkół, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

19

Terapia i pomoc pedagogiczna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

I. Daniluk

A. Plandowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

20

Pomoc psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

Z. Śledź

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

21

Terapia psychologiczna

 

M. Sumlińska

E. Daczkowska

J. Oremczuk

A. Mąka

D. Kuszneruk

Z. Śledź

I. Wojtaszek-Prystupa

S. Łukijaniuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

22

Terapia logopedyczna

 

M. Łukowska – Almaszy

E. Potapczuk

U. Oniszczuk

A. Abramowicz

 

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

23

Psychoterapia

 

J. Oremczuk

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

24

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

25

Orientacja zawodowa

E. Tatarczak

Wsparcie merytoryczne

 

         

 

 

 

            Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, oferuje przede wszystkim diagnozowanie, opiniowanie, orzekanie oraz różnorodne zajęcia specjalistyczne

dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

 

1

Program usprawniania technik uczenia się

 

A. Śladewska

 

Zajęcia grupowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

2

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

3

Konsultacje z doradztwa zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia grupowe na terenie szkół/placówek.

 

 

4

Zajęcia aktywizujące z obszaru poradnictwa edukacyjno – zawodowego

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

5

„Człowiek w świecie współczesnych uzależnień”- zajęcia profilaktyczne z obszaru środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 

wszyscy psycholodzy

E. Tatarczak     

 

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół, placówek.

 

 

6

„Zanim wybierzesz, poznaj siebie”-program doradztwa edukacyjno - zawodowego skierowany do uczniów klasy VIII  
i ich rodziców

 

E. Tatarczak

 

Zajęcia indywidualne i grupowe na terenie szkół i placówek.

 

 

7

Terapia rodziny

 

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Zajęcia indywidualne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

         

 

 

 

 

 

Oferta

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej

kierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców, rad pedagogicznych

w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

TEMATYKA ZAJĘĆ

FORMA I MIEJSCE REALIZACJI

1

„Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego”(wszystkie typy szkół i placówek)

 

E. Tatarczak

Instruktaż i konsultacje dla nauczycieli
i wychowawców na terenie szkół
i placówek.

2

Szkoła dla rodziców i wychowawców:

I.        Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły

II.      Rodzeństwo bez rywalizacji

III.   Jak rozmawiać z nastolatkiem

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

B. Wieluńska

M. Sumlińska

A. Szulak

A. Śladewska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

I. Daniluk

D. Kuszneruk

I. Wojtaszek-Prystupa

 

Cykliczne zajęcia warsztatowe na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.

3

„Praca z uczniem zdolnym”

 

A. Śladewska

Prelekcja dla rodziców i wychowawców klas I – III na terenie szkoły.

4

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 

A. Śladewska

J. Prokocka - Kasjaniuk

E. Daczkowska

A. Mąka

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

5

Gotowość szkolna

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

A. Śladewska

H. Plecha

A. Szulak

A. Plandowska

B. Wieluńska

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

6

„Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole”

 

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki

7

„Normy rozwojowe i zaburzenia zachowania dziecka w wieku przedszkolnym”

 

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

 Warsztaty na terenie placówki dla nauczycieli i wychowawców.

8

Problematyka okresu dojrzewania

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

A. Mąka

 

Spotkania z rodzicami i nauczycielami na terenie szkół/placówek.

9

Współpraca przedszkola/szkoły z rodzicami

 

A. Plandowska

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

10

„Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”

 

E. Tatarczak

J. Oremczuk

E. Daczkowska

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki.

11

Specyficzne trudności w nauce i możliwe formy oceniania uczniów z takimi problemami

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

H. Plecha

A. Szulak

 

 

Prelekcja dla nauczycieli na terenie placówki.

12

Przyczyny trudności matematycznych uczniów w klasach I-III

 

H. Plecha

 

Prelekcja nauczycieli na terenie placówki.

13

Zanim dziecko przekroczy próg szkoły

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Prelekcja dla rodziców na terenie placówki.

14

Terapia rodziny

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

A. Mąka

 

 

Zajęcia dla rodziców na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

15

Konsultacje w obszarze trudności wychowawczych

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

B. Wieluńska

A. Plandowska

 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców na terenie placówki, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

16

Udział pedagoga, psychologa, logopedy
w zespołach wychowawczych

 

wszyscy pracownicy poradni

 

Zespoły na terenie przedszkoli, szkół, placówek.

17

Grupa wsparcia logopedów

 

M. Łukowska - Almaszy

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

18

Forum Psychologów i Pedagogów

J. Prokocka-Kasjaniuk

E. Tatarczak

 

Spotkania cykliczne na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

19

Mediacje dla rodziców i nauczycieli

 

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Spotkania na terenie szkół, placówek, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

20

Interwencja w sytuacjach kryzysowych

 

M. Sumlińska

J. Oremczuk

E. Daczkowska

E. Tatarczak

 

Doraźna natychmiastowa pomoc na terenie placówki lub poradni

21

Wsparcie w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej na terenie placówek

 

E. Tatarczak

J. Prokocka – Kasjaniuk

E. Daczkowska

M. Sumlińska

 

Pomoc dla nauczycieli i wychowawców na terenie szkół i placówek.

22

Wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera na terenie placówki.

 

M. Łukowska – Almaszy

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Warsztaty dla nauczycieli na terenie placówki.

23

„Rodzinne wychowywanie w dziedzinie płciowości”

 

J. Prokocka - Kasjaniuk

M. Sumlińska

A. Mąka

E. Daczkowska

 

Warsztaty dla rodziców na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

24

Edukacja włączająca

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

25

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i w przedszkolu

 

J. Prokocka-Kasjaniuk

 

Rada szkoleniowa

26

Zaburzenia Integracji Sensorycznej a funkcjonowanie dziecka w warunkach przedszkolnych i szkolnych.

 

Terapeuci SI

 

Prelekcja, szkolenie, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na terenie placówki

 

Zainteresowane placówki szkolne prosimy o zgłaszanie się na podstawie pisemnego wniosku, który powinien zawierać:

 

  • dane adresowe placówki (nazwa, adres, telefon)
  • wybrany temat zajęć
  • przewidywana ilość uczestników
  • imię i nazwisko zgłaszającego zapotrzebowanie (nauczyciel/wychowawca klasy/dyrektor placówki)
  • imię i nazwisko pedagoga/psychologa szkolnego
  • podpis dyrektora

 

Realizacja oferty uzależniona jest od harmonogramu i terminów badań diagnostycznych na terenie poradni.

 

Oferta Poradni psychologiczno Pedagogicznej w trakcie roku szkolnego może ulec

modyfikacji o dodatkowe zajęcia bądź osoby prowadzące.

„Bialski GPS na edukację i zawód"

 

Dnia 25.04.2017r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód". Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów wystąpił kabaret „Nieśmiesznie – Śmieszni” Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (gospodarzy imprezy). Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk powitała wszystkich zebranych i poprosiła wiceprezydenta miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka o oficjalne otwarcie Targów Edukacyjnych. Po oficjalnym otwarciu Targów Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół ponadgimnazjalnych, życząc wszystkim udanej imprezy. Następnie zabrała głos Pani Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury Lubelskiego Kuratora Oświaty w Białej Podlaskiej. Powitała zebranych i zapraszała wszystkich do zapoznania się z ofertą przybyłych szkół. Wśród gości była również Pani Anna Żytkowska Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Białej Podlaskiej, Pan Karol Sudewicz – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Biała Podlaska oraz dyrektorzy prezentujących się szkół i placówek.

Otwarcie imprezy uświetniło wniesienie tortu wykonanego przez gospodarzy Targów. Tort został pokrojony i rozdany uczestnikom imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe, Bursa szkolna oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych.

Szkoły prezentowały się w sali widowiskowej, natomiast stoiska były zlokalizowane w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia całej szkoły. Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 630 gimnazjalistów wraz z opiekunami z miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.

„Bialski GPS na edukację i zawód”

Dnia 28 maja 2016r. odbyły się Targi Edukacyjne „Bialski GPS na edukację i zawód”. Tegoroczne Targi objęte Honorowym Patronatem  Pana Dariusza Stefaniuka Prezydenta Miasta Białej Podlaskiej zorganizowała po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wydarzenie miało miejsce w hali sportowej IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Adresatami projektu byli uczniowie ostatnich klas szkół gimnazjalnych z miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego.

Każdego roku tysiące uczniów staje przed pytaniami: Co dalej? Jaki zawód chcę wykonywać? Czy mam predyspozycje do wymarzonej przeze mnie pracy? Jaką wybrać szkołę?

Targi Edukacyjne ułatwiają znalezienie odpowiedzi na te i inne pytania, są miejscem, w którym uczniowie poznają praktyczne aspekty wiedzy, sprawdzają, jakie zawody mogą wykonywać wybierając konkretną szkołę, wymieniają się doświadczeniem.

Tuż przed oficjalnym i uroczystym otwarciem Targów odbył się występ zespołu muzycznego „YELO” IV LO.  Prowadzący imprezę uczniowie IV LO przywitali wszystkich zebranych i zachęcili zgromadzoną młodzież do aktywnego udziału.

Oficjalnego otwarcia Targów Edukacyjnych 2016r. Dokonał Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk. Pan Prezydent zachęcał przybyłych gimnazjalistów do zainteresowania się ofertą wszystkich bialskich szkół. Podkreślił znaczenie nauki w szkołach zawodowych i technikach, zwrócił uwagę na zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne zawody. Docenił także ofertę i wysoki poziom nauczania bialskich szkół średnich.

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Pani Justyna Prokocka-Kasjaniuk podziękowała Prezydentowi Miasta za osobisty udział, uroczyste otwarcie Targów i objęcie tego przedsięwzięcia Honorowym Patronatem. Przywitała wszystkich zebranych gości i uczestników Targów. Podziękowała również Panu Stanisławowi Romanowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej za udostępnienie obiektu i współpracę przy organizacji Targów. Pan Dyrektor również przywitał zebranych i życzył wszystkim udanej imprezy.

Na Targach zaprezentowały się bialskie licea, technika, szkoły zawodowe  oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy,  które przygotowały trzynaście stoisk wystawienniczych. Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Pan Dariusz Stefaniuk odwiedził wszystkie stoiska wystawiennicze. Rozmawiał z młodzieżą oraz opiekunami.

Szkoły przedstawiły wyjątkowo ciekawą, podaną w interesujący sposób własną ofertę edukacyjną podkreślającą rodzaj i charakter placówki. Zgromadzeni goście i uczniowie mieli możliwość podziwiania umiejętności gastronomicznych, kelnerskich czy talentów muzycznych. Gimnazjaliści mogli spotkać się z przedstawicielami szkół, porozmawiać o zasadach rekrutacji, programie nauczania. Wiele szkół przygotowało foldery informacyjne, pokazy multimedialne, zaprezentowało eksponaty i efekty nauki praktycznej w szkole. Jednocześnie młodzież mogła podziwiać występy artystyczne prezentujących się na scenie poszczególnych placówek.

Własne stoisko miała również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - organizator przedsięwzięcia. Przy stoisku gimnazjaliści zapoznawali się z najnowszą ofertą placówki. Poradnia pomaga młodzieży w rozpoznaniu indywidualnych możliwości w zakresie dalszego kształcenia. Specjaliści proponują metody pozwalające ocenić mocne i słabe strony ucznia. Udzielają wsparcia psychologicznego w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru drogi edukacyjnej.

Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, większym niż w poprzednim roku.  Szacuje się, że w tegorocznych Targach uczestniczyło ponad 650 gimnazjalistów wraz z opiekunami.

Mamy nadzieję, że targi pomogły niezdecydowanym wybrać przyszłą szkołę, a tych, którzy wyboru dokonali już dawno, utwierdziły w słuszności podjętej decyzji.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjmuje wnioski o organizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rok szkolny 2019/2020.

W ramach realizacji WWRD oferujemy zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, Integrację Sensoryczną oraz zajęcia z wykorzystaniem metod sensoplastyki i muzykoterapii.

Celem naszej działalności jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna zarówno dzieciom jak i młodzieży.

Pomagamy również w wyborze szkoły, studiów, a także zawodu.

Naszym zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzicom oraz nauczycielom w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej.

Do Państwa dyspozycji są wykwalifikowani:

- psycholodzy

- pedagodzy

- logopedzi

- lekarze konsultanci

Dysponujemy również pracowniami:

- wczesnej interwencji i wspierania rozwoju

- młodzieżową i rodzinną

- rozwoju i terapii zaburzeń mowy

- zawodową

Poradnia jest czynna w godzinach 8:00 - 18:00.

W okresie wakacyjnym 8:00 - 15:00.

Do zarejestrowania się, nie potrzebne jest skierowanie. Wystarczy zgłosić się telefonicznie (83) 341-64-36, (83) 341-64-37 lub osobiście (ul. Waryńskiego