Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej

w ramach Programu Rządowego "ZA ŻYCIEM"

pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w mieście Biała Podlaska

..

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku od 0 do 3 lat, poprzez:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy;
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo prowadzonych przez terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta Biała Podlaska.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju w ramach programu "ZA ŻYCIEM", mogą być objęte dzieci:

  • mieszkające na terenie miasta Biała Podlaska;
  • posiadające Orzeczenie o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną..

Rodziców zainteresowanych udzieleniem bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt bezpośredni lub telefoniczny:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Waryńskiego 3, 21-500 Biała Podlaska

telefon: 83-341-64-36, 83-341-64-37

Program jest finansowany z budżetu państwa i będzie realizowany w latach 2017-2021