17 grudnia 2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się Rozstrzygnięcie Konkursu Miejskiego „TACY SAMI W RÓŻNORODNOŚCI”, którego tematem były prawa dzieci niepełnosprawnych w świetle konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Organizatorem konkursu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Biała Podlaska Pan Andrzej Czapski.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkał się on z dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło ponad 250 prac plastycznych, literackich i prezentacji multimedialnych. Z czego 12 prac zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

Delegacje bialskich szkół w imieniu swoich kolegów podpisały również Deklarację Dzieci i Młodzieży zobowiązując się tym samym do jej przestrzegania i respektowania.

 

Treść Deklaracji

„My uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych w Białej Podlaskiej uznajemy, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać żadnej dyskryminacji.

Pragniemy, aby nasi koledzy i koleżanki mieli wszystko, co jest potrzebne do ich wzrostu, rozwoju i nauki w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i dobre zdrowie oraz aby w pełni mogli rozwinąć swoje możliwości jako członkowie naszego społeczeństwa.

Deklarujemy swoją gotowość w przestrzeganiu praw naszych niepełnosprawnych kolegów i koleżanek i aktywnego zachęcania innych osób do poszanowania ich praw i godności.”

Treść w/w Deklaracji znajduje się w holu głównym Urzędu Miasta Biała Podlaska.