10 maja 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biała Podlaska odbyła się zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Białej Podlaskiej konferencja nt. ”Zaburzenia emocjonalne i psychiczne dzieci i młodzieży”. Konferencja została objęta honorowym patronatem:

1. Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza

2. Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Andrzeja Czapskiego.

 

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, m.in.:

1. Pani Elżbieta Neroj – Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

2. Pan Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty,

3. Pan Andrzej Czapski – Prezydent Miasta Biała Podlaska 

4. Pan Waldemar Godlewski – Wiceprezydent Miasta Biała Podlaska.

 

Listy przesłali także:

1. Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyna Szumilas

2. Posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska – Bobińska

3. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Adam Abramowicz.

 

Tematy wykładów dotykały najistotniejszych problemów występujących w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze ich funkcjonowania emocjonalnego i psychicznego, a jednocześnie uwzględniały całościowe podejście do rozwoju i funkcjonowania dziecka:

1. prof.  dr hab. med. Tomasz Wolańczyk – Konsultant Krajowy  w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownika Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie wygłosił wykład na temat: "Diagnoza psychiatryczna, a pomoc dla dziecka w szkole i środowisku"

2. dr Anna Steinhagen – adiunkt Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego  omówiła temat: „Przyczyny powstawania zaburzeń emocjonalnych na wybranych przykładach - diagnoza i pomoc”

3. psycholog Halina Zacharuk, z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej wygłosiła wykład na temat: „Zaburzenia emocjonalne i psychiczne a problemy natury szkolnej – profilaktyka i wsparcie”.